Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcielibyście zapoznać się z nią szczegółowo, zapraszamy do skontaktowania się nami:

aroma4car by oxide
ul. Fredry 2 IV p.
30-605 Kraków

Natalia Tracz
kom: +48 515 801 103

tel./fax: 801 00 70 80
mail: info@zawieszki-zapachowe.pl

Właścicielem marki „aroma4car by oxide” jest firma Braden sp. z o.o. z siedzibą 32-400 Jawornik 676, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000454933, NIP: 6812055460, REGON: 122811706. Kapitał zakładowy 55.000 zł.